Informace o projektu

Níže v textu jsou uvedeny základní informace a stručná charakteristika obsahu těchto webových stránek a popis, jak je co nejlépe a nejefektivněji využívat.

Cíle této stránky je poskytnout ucelené a spolehlivé informace o problematice řešení takzvaných zemitokamenitých proudů. Tyto stránky jsou uvedením do problematiky pro ty, kteří se s tímto jevem neočekávaně setkají a musí jej řešit. Seznamuje investory a další zájemce s postupy řešení této problematiky. Zprostředkovává kontakt na experty kteří se s touto problematikou již setkali. Součástí stránek je i databáze zemitokamenitých proudů, kterou mohou zájemci volně rozšiřovat. Součástí stránek je i 10 obecných typových řešení dané problematiky.

Poskytované informace nemůžou nahradit expertní stanovisko relevantního odborníka, dají však uživateli základní možnost posoudit kompetentnost jednotlivých odborníků a relevanci jimi navrhovaných řešení.

Systém vznikl za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci projektu „Výzkum a Vývoj – systematizace a finanční optimalizace sanačních prevenčních opatření pro liniové stavby před bahnotoky – bahnokamenité proudy, projekt FR – TI3/513“.

Prezentační video

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Copyright ©2024 STRIX Chomutov, a.s.(www.strixchomutov.cz).Všechna práva vyhrazena.

Poskytovatel upozorňuje, že uvedená fakta mají pouze informativní charakter. Seznamte se s licenčními podmínkami.